DIN GLOBALA KOSTNADSEFFEKTIVA KUNDUPPLEVELSE & MYSTERY SHOPPING LEVERANTÖR

TJÄNSTER

Vi kan erbjuda dig ännu mer - partnerskap
Go to MYSTERY SHOPPING

MYSTERY SHOPPING

Mystery Shopper service är ett undersökningsprogram med speciellt tränade agenter som besöker detaljhandeln, inrättningar eller företagskontor och agerar som vanliga kunder.

Go to NPS LEDNING

NPS LEDNING

En NPS poäng avgör antal kunder som är missnöjda med servicen som ges, och identifierar orsaker till denna åsikt och erbjuder passande mätningar för att rätta till detta.

Go to ENKÄTER

ENKÄTER

Enkäter möjliggör att du får åsikter från en variation av människor- människor i alla åldrar, kön, utbildning och inkomstnivå kan bli intervjuade på bara en dag.

Go to PRISÖVERVAKNING

PRISÖVERVAKNING

Det är extremt viktigt för varje tillverkare att analysera priset på produkter och tjänster som erbjuds av dess konkurrenter. Prisövervakning hjälper dig att erhålla viktig information direkt från butiker.

Ladda ner presentationen på 1 klick och se vad vi har för er!

Scheduling Worldwide

By 4Service Group TM
  • Vi stödjer varandra eftersom vi insett att mycket bra resultat kan uppnås enbart genom att vara en del av ett team. Vi respekterar oss själva, våra kollegor och våra partner. Etik och mänsklighet avgör hur vi beter oss inom bolaget, såväl som med samarbetspartners.

  • Vi är ärliga mot oss själva och människorna vi påverkar. Relationerna vi skapar är baserade på ärlighet och rättvisa och vi är beredda på att ställa direkta frågor, för att på sätt kunna lösa knepiga aspekter. I gengäld förväntar vi oss ärliga svar från våra kunder. Vi litar på våra partners och kollegor och förväntar oss anständighet och ärlighet i gengäld.

  • Vår djärvhet uttrycker sig i vår önskan om mer och i att erövra nya utmaningar, såväl som vår önskan att klara av mer än vad som är möjligt. Vi är fulla av liv och energi. Vi är inte rädda att prova nya saker, sätta upp stora mål och övervinna utmaningar på vårt eget sätt. Vår djärvhet är vår beslutsamhet och avsaknad av rädsla!

  • Våra handlingar är inte linjära. Vi strävar mot att inte slösa med tid och var och en av oss tänker innan vi agerar. Vi förstår resultaten som varje ansträngning medför och systematiserar handlingar för maximal nytta.

VÅRT TEAM

Dmitriy Pavlenko

Chef över Scheduling Worldwide by 4Service
+38 095 444 97 78 d.pavlenko@4service-group.com

Anastasiya Vladovich

International Sales Manager EMEA
+437 208 810 84 a.vladovich@4service-group.com

Alexandr Nesterenko

International Sales Manager EMEA
+437 208 836 68 a.nesterenko@4service-group.com

Alexey Tsysar

Ägare, 4Service Group
a.tsysar@4service-group.com

Idag utvecklas servicen i hög fart, nya produkter och tjänster växer fram. Konkurrensen är mycket hög. Varje företag vill få så många kunder som möjligt. Annonsering, rabatter och bonusar används alla aktivt för att attrahera mer kunder. Men om servicen i företaget inte är kvalitativt, inte tillfredsställer behoven hos kunderna, finns det ingen korrekt teknik gällande försäljning och korrekt arbete med klienter, finns det en stor sannolikhet att kunderna kommer gå till era konkurrenter.

Scheduling Worldwide är ett mystery shopping företag som erbjuder tjänster runt om i Europa och i hela Världen hanterar vi tusentals mystery shopping besök i 52 länder i Europa och Asien på bekostnad av ett antal internationella Mystery Shopping- leverantörer. Vi har mer än 200.000 shoppers som pratar 29 språk vilket gör att vi utnyttjar vår operativa personal hos 200 shoppers-ledningar i världsklass, samt kvalitetskontrollsystem där vi producerar verkligt värde för era prodjekt.

Vårt team består av professionella, begåvade och högt effektiva anställda inom mystery shopping, vilka siktar på att enbart tillhandahålla resultat med kvalitet. Det finns många metoder att göra marknadsundersökningar. Mystery Shopper är det mest kraftfulla och effektiva verktyget för att undersöka ert företag genom ögonen på en vanlig kund.

Mystery shopping företag erbjuder tjänster för dem som behöver öka sin försäljningsnivå genom att identifiera svagheter i företaget, kontrollera kundservicens standars och säljtekniker. Mystery shoppers strävar efter att skaffa sig kunderfarenhet. För att samla in undersökning och information används speciellt utbildade personer (mystery shoppers). De gör inköp eller använder tjänsten i form av en vanlig kund. Mystery shoppern uppmärksammar artighet och goodwill hos personalen, hastigheten på kundservice, klädkod hos personal, hur kundservicen efterlevs, så som kundservicens kunskap samt säljtekniker.

Parterskap med oss